Selectie

Mitteldeutscher Rundfunk mdr
Het telecom-centrale-net mdr, bestaande uit Siemens-, Alcatel- en DeTeWe-Telecomcentrales, wordt door INKAS-SQL gedocumenteerd en beheerd. De gestelde eisen variëren van Accounting/Billing tot actieve systeembewaking en –sturing. De bij mdr ingezette INKAS-tools zijn gegevensinvoer en centraledocumentatie, kostenregistratie en –facturatie, opdrachten- en storingsmeldingenbeheer als mede een elektronisch telefoonboek. De middels INKAS beheerde mdr-installaties omvat inmiddels twaalf telecomcentrales. Het mdr-netwerk bevat totaal circa 5000 doorkiesnummers.
(beusen-Report Nr.8)

Investitionsbank Berlin (IBB)
De gekoppelde telecomautomaten van de investeringsbank van Berlijn worden sinds 1993 door INKAS-SQL geadministreerd en beheerd. Vanwege de jaar2000-problematiek volgde een upgrade naar de versie R3. De doorslag gaf naast de grote betrouwbaarheid van de Sun-servers tevens de snelle responsetijden in de verschillende databases, de nieuwe INKAS-functionaliteit alsmede de verbeterde performance. De meest gebruikte functies zijn het elektronische telefoonboek, het nummerbeheer en de verhuismanagement-module. De IBB installatie bestaat uit vier Alkatel centrales. Het IBB net telt circa 800 deelnemers.
(beusen-Report Nr.9)

LeuCom GmbH
Leucom GmbH, welke als licentieklasse 4 carrier in de Chemiestad Leuna en omgeving opereert, heeft gekozen voor het billingsysteem ESWSD van Siemens in samenwerking met beusenBAS. Alle drie de ondernemingen werken reeds jaren succesvol samen inzake PBX-management. Beslissend voor de opdrachtvergeving was het inwilligen van de individuele wensen van de opdrachtgever en het regulier en modulaire systeemconcept van beusenBAS, welke individualiteit en flexibiliteit ook na opname in het bedrijfsproces toelaat.
(beusen-Report Nr. 10)

gedas Deutschland GmbH
Het op 23 locaties aanwezige gedas-Net bevat 24 telecomautomaten van het type Ericsson MD110 en Hicom 300. Het wordt door circa 210 klanten gebruikt. Hiertoe behoren vele bergbouw-beheer-ondernemingen en aanverwante bedrijven. Het beslissende voordeel van de door beusen ter beschikking gestelde Billing & Accounting oplossing ten opzichte van het voormalige systeem is dat alle automaten van gedas, onafhankelijk van locatie en type, vanuit een centraal punt beheerd kunnen worden. Tevens kunnen de telefoonkosten vanuit hetzelfde centrale Softwareplatform gefactureerd worden.
(beusen-Report Nr. 11)

nordCom GmbH
NordCom GmbH biedt als city-carrier in de omgeving van Bremen en Bremerhaven verschillende telecomdiensten voor zowel particuliere- als zakelijke klanten aan. Het sterk vermaaste netwerk bestaat momenteel uit 2.500 km koper- en 600 km glasvezelkabels, wat overeenkomt met 25.000 km vezellengte. Ter documentatie en beheer van het fysieke net wordt beusenKNV toegepast. Hierdoor is een hoge netstabiliteit garandeert. De netwerkversie van beusenKNV zorgt ervoor dat met vanuit iedere locatie op de centrale database inloggen kan.
(beusen-Report Nr.12)

Barmer Ersatzkasse
De centrale kostenafrekening en telecomadministratie bij het hoofdkantoor van BEK in Wuppertal, gebaseerd op 6 centrales van Siemens en Alcatel met meer dan 2000 toestellen, gebeurt via INKAS-SQL. Hier wordt eveneens het elektronische telefoonboek van beusen ingezet. De Barmer Ersatzkasse heeft deze strategische beslissing gekozen doordat middels beusen-software een landelijke oplossing geleverd kan worden voor netwerkmanagement. Middels integratie van nog eens 52 locaties start momenteel de tweede uitbouwfase.

Henkel KGaA
Per jaar worden er alleen binnen de Henkel-centrale Düsseldorf- Holthausen 30 miljoen gesprekken met binnen en buitenland gevoerd. Alle kosten, welke per telefoon en fax, bij Henkel binnenkomen, worden door INKAS ingevoerd en aan de betreffende doorkiesnummers toegewezen. Later zullen tevens de internationale Henkel locaties in het netwerk opgenomen worden. Hierdoor kan een centrale kostenregistratie, bewerking en facturering in Holthausen plaatsvinden. Middels een full-servicecontract heeft beusen de operating en bewaking van het totale kostenmanagement van Henkel overgenomen. Het Henkel net bestaat uit Alcatel telecomautomaten. Tevens gebruikt Henkel beusenKNV voor het beheer van het kabelnet.
(beusen-Report Nr.13)

AUDI AG
Sinds tien jaar gebruikt Audi in de locaties Igolstadt en Neckarsulm het telecomcentrale-management system INKAS-SQL. Hier worden 13.000 telefoontoestellen beheerd. Per maand worden 600.000 gesprekken naar buiten gevoerd. Binnen de Audi locaties komt men nog eens met 200.000 gesprekken. De beusen software beheert: de telefooncentrale-administratie, de actuele telefoondata in een elektronisch telefoonboek, de invoer en exploitatie van telefoonkosten, de generering van controlegegevens betreffende de bezetting van de centrales tot aan het omzetten van foutmeldingen. Audi was het eerste gezamenlijke project tussen Ericsson en beusen.
(beusen-Report Nr.10)