Wij begeleiden u bij de keuze van de diverse systeemcomponenten. Bij het analyseren van uw specifieke wensen wordt vooral de functionaliteit in ogenschouw genomen.

Na wetenschappelijk en technologisch onderzoek volgt een maatwerkdocument waar uw systeemoplossing beschreven wordt.

De informatieoverdracht vindt plaats via productscholingen en gebruikersopleidingen bij klanten, partners en eventueel bij Beusen.

Klanten, partners en ge´nteresseerden kunnen zich op onze verschillende internationale beursen zoals de CeBIT, Exponet, enz. laten informeren. Uiteraard presenteren en demonstreren wij hier onze systeemoplossingen.

Wij kunnen ook de logistieke afhandeling voor het configureren en leveren van de binnen het project noodzakelijke hard- en softwareplatformen realiseren. Dit betekent voor u dat de totale projectverantwoordelijkheid bij Beusen ligt.