Multivalent Platform for Customer & Data Presentment
& Service Provisioning


Internet- / intranet- toepassingen bieden een veelvoud van mogelijkheden voor informatiewinning. Vele ondernemingen gebruiken deze toepassingen ter verbetering van hun marktpositie.

beusen heeft voor haar producten een reeds tal van oplossingen ter beschikking. Modulaire platformen en op internet-technologie gebaseerde applicaties ter aanvulling op reeds bestaande beusen productoplossingen zijn WebBILL, WebKNV en WebETB.

WebPortals - Referenties

WebBill WebKNV WebETB