beusen ontwikkelt en levert dialooggestuurde programmasystemen in heterogene client-server-oplossingen met centrale databases voor organisatiebrede toepassingen voor informatieverwerking in intra- en extranet.